بیمه بدنه: جبران خسارت واژگونی خودرو

257
یکی از مهم ترین خساراتی که بیمه بدنه ی همه شرکت های بیمه در کشور ایران اون رو پوشش می ده، جبران خسارت مالی ناشی از واژگونی خودرو هست. نکته مهم: «خسارت جانی» ناشی از واژگونی ماشین رو بیمه «شخص ثالث» پوشش می ده. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com
رهیاب بیمه 49 دنبال کننده
pixel