سریال آچمز - قسمت 1

563
خلاصه قسمت اول سریال آچمز : مصيّب که کشاورز است و دارای لکنتِ زبان، طی اتفاقی با تراکتور در فروچاله‌ای که در زمين‌های کشاورزی ايجاد می شود، می‌افتد ...
pixel