آناتومی مفصل ران

970
در این انیمیشن کوتاه آناتومی مفصل ران در ناحیه لگن بصورت اختصار توضیح داده میشود و استخوان های تشکیل دهنده لگن و لیگامان ها و رباط های آن مورد مطالعه قرار میگیرند.
pixel