آموزش نقاشی روی سفال قسمت سوم (رنگ و روغن)

41
اجرا نقاشی روی سفال از زیر سازی تا آبستره با اکرولیک و در انتها اجرا با رنگ روغن ... اسماعیل قائدی @esmaeelghaedi64 https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64
esmaeelghaedi64 34 دنبال کننده
pixel