داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

مشترک مورد نظر - واتس اپ

236

کلیپ به بررسی نرم افزار واتس اپ پرداخته و پشت پرده آنرا به شکلی واضح و مستند بیان می کند.