کارنامۀ فیلمسازی امیر نادری در خارج از کشور

3,874

این روزها فیلمِ کوه، ساختۀ امیر نادری، کارگردان بزرگ سینمای ایران در دهۀ شصت در سینماهای هنر و تجربه به نمایش درآمده است. حالا سالها است که او از ایران مهاجرت کرده و در کشورهای مختلف فیلم های مستقل و تجربی اش را جلوی دوربین می برد. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.4 هزار دنبال کننده