اولین دندان دائمی کودکان | دندانپزشکی سیمادنت

89

اشتباه رایج والدین در مورد اولین دندان دائمی کرسی ( آسیاب ) که منجر به از دست دادن یکی از دندانهای دائمی فرزندشان می شود. دکتر ساسان ترابیان - جراح دندانپزشک کلینیک ارتودنسی و دندانپزشکی دکترداوودیان www.simadent.com