گفتگوی سینماگر با عباس یاری - قسمت اول (بازیگر)

1,040
گفتگوهایی متفاوت در سینماگر درباره هنر و فن بازیگری با صاحب نظران و اهل فن در صنعت بازیکری. www.cinemagar.com
سینماگر 33 دنبال کننده
pixel