بازدید بروجنی سرپرست زندانهای خوزستان از زندان بهبهان

382

حمزه بروجنی سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان در بازدید از زندان بهبهان، روند اجرای سیاستهای اصلاحی و تربیتی زندانیان را در راستای اولویتهای دهگانه ابلاغی سازمان زندانها بصورت میدانی مورد بررسی قرار داد.وی در نشستهای جداگانه با پرسنل ، سربازان زندان و زندانیان توصیه های لازم را برای بهبود اقدامات جاری ارایه کرد.وی همچنین از پیگیری روند ساخت زندان جدید شهرستان برای سرعت بخشی و رفع موانع خبر داد.