بزن بر سینه و بر سر - نوحه سه ضرب قدیمی

9,068

کربلایی محمد حسین حمامی زاده - مراسم استقبال از محرّم سال 1397 | اجراء شده در : حسینیه شهداء | با همکاری هیئت شهداء و هیئت کف العباس (ع) شهر اختیارآباد | تدوین توسط : بنیاد فرهنگی نوای هیئت