راز موفقیت استیو جابز از زبان خود او

939
کلیپ دپ 0 دنبال‌ کننده
استیو جابز در کنفرانس دانشجویی بزرگترین دانشگاه آمریکا از نحوه ی موفقیت خود میگوید و پیشنهاداتی میکند ...;)
کلیپ دپ 0 دنبال کننده
pixel