آیا طب سوزنی بی خطر و ایمن است؟

546

دکتر Dominic Sembello (متخصص دارای گواهی نامه طب سوزنی) به سوال شما پاسخ می دهد