شمشیرماهی: Pelecus cultratus

491

شمشیرماهی آب شیرین (Pelecus cultratus) یا تیغ‌ماهی، از ماهیان دریای خزر است که در سواحل ایران بسیار کمیاب بوده و بیشتر اطراف تالاب انزلی مشاهده می‌شود. هم جمعیت ساکن دریای خزر و هم جمعیت ساکن آب شیرین دارد. از زئوپلانکتون، حشرات و ماهیان کوچک تغذیه می‌کند و درایران گونه اقتصادی نیست. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Pelecus-cultratus.html