اجرای زهرا زارعی از تهران در دومین جشنواره ملی شاهنامه خوانی مشهد مقدس

1,666
این اجرا یکی از 60 اجرای برگزیده از میان 500 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره است با لایک اجراهای مورد پسند خود، در داوری این آثار مشارکت کنید مهلت داوری آثار: از یکم الی پایان سیزدهم آبان ماه 1399 گردشگری و زیارت شهرداری مشهد تلفن تماس: 051 – 3135
pixel