کف زن حلیم

19
یکی از مراحل مهم در پخت انواع حلیم کف زدن حلیم است. در این مرحله آشپز با یک گوشکوب به مدت نسبتا طولانی ملات را به خوبی می کوبد. اینکار در حجم کار بالا بسیار سخت و طاقت فرسا است و از جهت دیگر همانطور که در فیلم می بینید، از نظر بهداشتی مناسب نیست. برای این منظور می توان دستگاه کف زن حلیم را جایگزین کرد. این دستگاه به صورت خودکار گوشکوب را به دور دیگ می چرخاند. ظرفیت دیگ چیزی حدود 50 کیلوگرم ملات حلیم است. اطلاعات بیشتر در ادرس زیر : https://www.zadman.ir/product/%da%a9%d9%81-%d8%b2%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa/
pixel