تی ار ایکس. حرکت split squat with m deltoid fly

605
605 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

برای انجام صحیح حرکات توصیه میشود تمامی مباحث کتاب را مطالعه بفرمایید تا هم توانای اجرای حرکات خود را بهبود دهید و هم بتوانید مربی توانمندی در این سیستم جدید تمرینی باشید. همچنین میتوانید اپلیکیشن کامل را سفارش دهید.

pixel