فیلم کامل سخنرانی ترامپ در سازمان ملل_فرانس 24عربی

5,000

ویدئوی کامل سخنرانی ترامپ در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل_فرانس 24 عربی