ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه تیم رسانه پارک با دکتر شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی

63
مصاحبه تیم رسانه پارک با دکتر شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رویداد ReTech/UTInvest98
pixel