فرود در سایت 250 شهر صدرای شیراز

888

فرود دوست خوبم آقا فرشید ارجاعی در محل لند جنوبی سایت 250 شهر جدید صدرا در تاریخ 26 شهریور 1395 --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771