ورزش و محیط زیست

148
سخنرانی دکتر هومن بهمن پور با موضوع: ورزش و محیط زیست/ قهرمان محیط زیست باشید زنگ آموزش 39 کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست زمان: 3 تیر 1398 مکان: پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
pixel