اردوی پایانی دانش آموزی

635

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه امام حسین (ع) کاشمر در سال تحصیلی 97-96 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.