گیم پلی اویل ویتین The Evil Within Gameplay

586

The Evil Within 1 یک بازی ترسناک سطحی نیست و کم کم و حساب شده باعث ایجاد ترس درونتان میشود که ذهنتان برابر هر صدای ریز مانند شکستن شیشه و… واکنش نشان میدهد. این فضای اویل ویتین از جو وحشتناک و تاثیرگذار بازی حاصل میشود. همچنین شاهد سیستم مبارزه ای خوبی هستیم که معمولا با کمبود مهمات مواجه میشوید و این مسئله حکم مرگ و زندگی را دارد.

pskade
pskade 184 دنبال کننده