ویدیویی از کیت توسعه دهنده ایکس باکس اسکورپیو منتشر شد

354

شرکت مایکروسافت در ویدیوی جدیدی، کیت های توسعه دهنده ایکس باکس اسکورپیو و ویژگی هایی که دارند را به نمایش گذاشته است.