طب اسلامی طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۱۴

47

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep14/ یکی دیگر از اقسام درمان به وسیله کلام، استشفا به وسیله قرآن است. در این که قرآن درمان است و باعث درمان بیماری می شود، جای شبه نیست. مستفاد از روایت این است که درمان به وسیله قرآن امری واضح و مبرهن است. سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا قرآن فقط درمان است، برای بیماری های جسمی یا اینکه درمان است برای بیماری های روحی یا هم بیماری های جسمی را درمان می کند وهم بیماری های روحی، و سؤال دیگر این است که همه قرآن شفاست یا اینکه فقط آیات خاصی است