صحبت کردن یک اسپرانتیست یک ماهه به زبان اسپرانتو!

364

نمونه شخصی که ظرف یک ماه مطالعه زبان اسپرانتو، توانایی نسبی تکلم به این زبان را فراگرفته است.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
Learn Language

Learn Language

5 سال پیش
زبان اسپرانتو بسیار زبان ساده و قانون مندیه در این موضوع اصلا شک نیست ولی حقیقه اصلا به درد نمیخوره این یک واقعیته وقتتون رو برای یاد گکیری انگلیسی المانی روسی عربی فرانسه بزارید بهتره
اسپرانتو
اسپرانتو صرف تنها صد ساعت وقت برای تسلط به زبانی که توصیه شده توسط سازمان یونسکو برای تمامی کشورها هستش، فکر نمی کنم خیلی هم اتلاف وقت باشه!