درس بین : ، هندسه دهم ریاضی ، فصل اول - مبحث استدلال -قسمت اول

156
درس بین : جدیدترین فیلم های آموزشی ، هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی ، فصل اول - مبحث استدلال قسمت اول ، ببینید،تکرارکنید وازیادگیری لذت ببرید . مجموعه فیلم های آموزشی تولید شده در دبیرستان دولتی فردوسی ( دوره دوم متوسطه نظری) منطقه 9 تهران است . تقدیم به دانش آموزان سراسر کشور 0 آموزش آسان ، همیشه و همه جا .
pixel