ساختار دامنه در سایت

22

در این آموزش میتوانید ساختار دامنه که به نام FQDN شناخته میشود را مشاهده نمایید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید