اینترنت اشیاء

34
وکیل سایبری 9 دنبال‌ کننده
اینترنت اشیاء از مهم ترین بحث های مربوط به فضای سایبر و آینده زندگی در سایه برخورداری از امکانات و فناوری های مرتبط با اینترنت است که زندگی انسان ها تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
pixel