#هفته_های_رنگی_در_دوران_کرونا

19
مصیب ملائی 1 دنبال‌ کننده
دکتر نادر نیک پرست معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین: تغییر رنگ به منزله دست کم گرفتن بیماری نیست.
مصیب ملائی 1 دنبال کننده
pixel