ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

لامپ خورشیدی

877
سیستم گنبدى شكل شیشه اى كه با قرارگرفتن روى سقف و یا پشت بام منازلتان مقدار فراوانى از نور خورشید را به درون آن هدایت مى كند --- #آوای_خورشید ---- آدرس کانال تلگرام :www.net-solar.com ---- @NETsolar
pixel