اجرای صحیح حرکت اسنچ

456

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/snatch

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده