رقص جنجالی دختران در روز زن وترک مسئولین در برج میلاد

3,215

به مناسبت روز زن با حضور نجفی شهردار تهران در مراسم برج میلاد در واکنش به جشن و رقص دختران بانوان و جمعی از مسئولین سالن برج میلاد را ترک کردند. این حاشیه های سبب شد نجفی شهردار تهران اسعفا دهد که در نهایت با رای شور و انتخابات افشانی به جای نجفی شهردار تهران شد. در ایران رویداد برترین فیلم های خبری را ببینید. و به این کانال بپیوندید.