پروژه تشخیص جنسیت و احساسات از روی چهره به زبان فارسی با OpenCV و پایتون

451

این ویدیو خروجی "پروژه تشخیص جنسیت و احساسات از روی چهره به زبان فارسی با OpenCV و پایتون" می باشد که می توانید آن را از shop.ali110co.ir دریافت نمایید. در این پروژه از OpenCV و پایتون استفاده شده است. این پروژه توانایی تشخیص 7 احساس اصلی چهره را دارا می باشد. احساساتی مانند چهره خوشحال، ناراحت، متعجب، عصبانی، عادی، بیزار و چهره ترسیده. همچنین به شکل همزمان، هم جنسیت و هم احساسات را از چهره تشخیص داده و به زبان فارسی نمایش می دهد. امیدواریم از دانلود پروژه لذت ببرید. پایگاه تخصصی پیشرفت @ali110co_ir

pixel