کتاب «واژه نامه همدانی»

19
کتاب «واژه نامه همدانی» سندیتی بر گفتار و گویش همدانی، کاری از هادی گروسین به عنوان بیست و سومین اثر مکتوب دانشنامه استان همدان از سوی حوزه هنری به چاپ رسید.
arthamadan 20 دنبال کننده
pixel