آموزش مجازی فن بیان و گویندگی

219

این دوره آموزشی توسط علیرضا محمدیان برگزار و با مدرک فنی و حرفه ای یا مدارکQAL, TUV, DNW خواهد بود برای شرکت در این دوره از طریق واتس آپ به شماره 09130842919 پیام ارسال فرمایید و با من صحبت کنید تشخیص نقاط قوت و ضعف صدا راهنمایی برای چگونگی فعالیت حرفه ای مشاوره در خصوص چگونگی ورود به عرصه صداپیشگی امکان همکاری در آینده کلاسهای حضوری در شهر اصفهان برگزار می گردد