با خنده های بلند، پرش میکردند تا زودتر به خط پایان برسند...

180
دست های هم را گرفته و حلقه ی بزرگی تشکیل داده بودند و عمو زنجیرباف را صدا می زدند... خنده امانشان را بریده بود، اما با این حال نفس های عمیق می کشیدند تا با انرژی بیشتری شروع به دویدن کنند... میدانی دست ها کارهای بزرگی می توانند انجام دهند؛ وقتی دست هایمان را با هم گره می زنیم و می خوانیم: "خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا را میدانم...” دنیا جای قشنگ تری برای زیستن می شود... پ.ن: برگزاری جشن توسط تیم اردو جهادی کودکان فرشته اند در مناطق محروم سیستان و بلوچستان
pixel