بهترین گل های 2019

6,149

بدون شک و بی هیچ تردیدی ضمن احترام به همه ورزش ها باید گفت این فوتبال است که پرطرفدارترین و جذاب ترین ورزش در جهان است. به گزارش«توریسم آنلاین» فوتبل ورزشی جهانی است که پیر و جوان و خرد کلان هم نمی شناسد ! جذابیت هایش بی بدیل است. طرفداران سینه چاکی در حد جنون دارد. جذابیت ها و حاشیه های فوتبال را نمی توان با هیچ ورزشی مقایسه کرد؛ به واقع فوتبال یک زندگی است. یک زندگی پر شوروحال و حرارت.