آموزش طریقه خواندن نماز آیات به صورت موشن گرافیک

4,691

بر اساس احکام شرعی، عوامل وجوب نماز آیات عبارت است از: کسوف خورشيد و خسوف ماه، زلزله و هر حادثه غيرعادى که باعث ترس بيشتر مردم شود؛ مانند بادهاى سياه يا سرخ و يا زرد که غيرعادى باشند، تاريکى شديد، فرو رفتن زمين و ... در این کلیپ چگونگی خواندن نماز آیات را برایتان آماده کردیم.