کارگاه تولید لباس های بیمارستانی در منطقه پدافند هوایی بوشهر

82
بازدید امیر سرتیپ دوم غلام عباس اسماعیل زاده از کارگاه تولید لباس های بیمارستانی در منطقه پدافند هوایی بوشهر
pixel