تماس کودک ۶ ساله با اورژانس برای نجات جان مادرش!

3,451

کودک ۶ ساله برای نجات جان مادر بیهوش خود، با خونسردی عوامل اورژانس را برای یافتن آدرس راهنمایی می کند!

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده