نگاهی نو و کامل تر به خلقت (10): فطر و فطرت

322

سلسله مباحث سیر خلقت حضرت آدم ع | سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده | جلسه دهم: فطر و فطرت | صراط عشق serateshgh.com