سردار شهید قاسم سلیمانی از زبان سردار کرمانشاهی دکتر کرمی راد

488
488 بازدید
اشتراک گذاری
سردار کرمی راد از خصیصه های سردار سیلمانی می گوید
pixel