شهر آرمانی هیتلر: شهری فاقد اصحاب ثروت و قدرت و ژن خوب!!

1,057
سخنرانی هیتلر در ارتباط با جنگ طلبی سرمایه داران و ژن های خوب در راستای ادامه حکومت طاغوت و همچنین کنار گذاشتن سلاح های کشتار جمعی پس از اتمام جنگ جهانی دوم و تمرکز همه جانبه بر روی «کار» و «تولید» در راستای ایجاد حکومت آرمانی که در آن هر جوان آرمان گرای فقیر بدون پشتوانه و رابطه ای به آن عشق می ورزد!
گمنامان 82 دنبال کننده

afshinboy96

7 ماه پیش
خود هیتلر در کتابی از یک مورخ دو رگه بریتانیای آلمانی بنام نازی دوستان جهود امده که نسب خود هیتلر هم به همین خاندان اصلی یهود میرسیده و حتی DNA بدست امده از عموزاده های هیتلر بصور قطع نشان داد که انها از اعضای یهودیان مخفی المانی بودند..... هیتلر مهره ایهای بود تا یهودیان پروژه جدید ماسونی خود را اجرا کنند و در این راستا خاندان راکفالر و روتشیلد که از نسل یهودیان سامرایی حسبا بودند برای مقاصد خود عده ای از یهودیان لهستان و مجارستان که از لحاظ نژاد،فرهنگ با یهودیان بانکدار اروپا فرق داشتند را قربانی اهداف خود کنند.این یهودیان لهستانی و مجارستان در اصل یهودیانی از قوم خزر و الان بودند که اصالت ترک و ایرانی داشتند،اما طبق اسناد محرمانه ارتورکستلر یهودیان با نفوذ به دربار آنها، خزر ها را به بردگی و استعمار گرفتند و عقاید شیطان پرستی میترائیسم را بین انها بردند. این دو خاندان یهود سامرایی حسبا که در اسناد محرمانه رومی و خلافت اسلامی اندلس امده، بسیار نژادپرست بودند و به هیچ وجه با یهودیان خزر ازدواج نکردند و همچنان با فریب و کودتا حکومت و میراث انها را مصادره کردند و از انها بعنوان بردگان یهود و یهودیان بی ارزش که باید در راه ارمان های انها قربانی میشدند استفاده کردند.... آرتور کستلر و بسیاری دیگر از یهودیان لهستان که برعلیه این خاندان ثروتمند یهود قیام کردند و واقعیت را گفتند به طرز مشکوک همه خانواده انها کشته شدند... کستلر ادعا داشت که یهودیان اسکنازی که از نسل الانها و خزر ها هستند به تمدن ایران تعلق دارند و بایدتولید از سیطره دو خاندان یهودتبار روتشلید و راکفالر نجات یابند.
گمنامان در قسمتی دیگر به نظرتان پاسخ داده شد؛ امیدوارم مفید واقع شده باشه؛ تشکر از نظرتان
pixel