دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 45

24

شماره چهل و پنج-1397/12/20 در برنامه شماره چهل و پنجم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-رونمائی از پنجرۀ واحد شروع کسب و کار و مقررات سختگیرانه برای ثبت شرکتهای جدید 2-معافیت مالی جوایز صادراتی و جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و ممنوعیت صادرات کاغذ و کاغذ باطله متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi