۱۹ صنعتی که با توسعه ی بلاکچین در حال تحول و تغییر هستند

801

به طور کلی و با توجه به آمارهای مربوطه، پیش بینی می شود که بازار تکنولوژی بلاکچین تا سال ۲۰۲۱ به ۲.۳ میلیارد دلار افزایش یابد. این در صورتی است که در سال گذشته این رقم ۳۳۹.۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین پیش بینی می شود، بلاکچین به سرعت بر دنیای سنتی ما غالب شده و تحولات آن دنیای اطراف ما را در بربگیرد.

زرین پال
زرین پال 293 دنبال کننده