تریلر Metal Gear 2: Solid Snake

338

وقتی کوجیما هنوز معروف نشده بود

بازی آرت
بازی آرت 10 دنبال کننده