عواقب آتشین و مرگبار حمله آمریکا به ایران

591
روایت جرج گلوی نماینده سابق پارلمان بریتانیا از اتفاقاتی که برای دنیا و منطقه در صورت حمله آمریکا به ایران رخ میدهد
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel