آموزش بهینه سازی و افزایش سرعت سایت(جلسه اول)

273

در این ویدئو آموزشی که توسط تیم فنی کارسازشو تهیه و ضبط شد به بررسی قسمت های مختلف در افزایش سرعت سایت پرداختیم که با دیدن این آموزش دید جدیدی نسبت به بهینه سازی سایت پیدا خواهید کرد. این آموزش جلسه اول و مقدماتی ما میباشد سایر جلسات را میتوانید از طریق سایت کارسازشو دنبال کنید https://karsazsho.com