نوسازی ناوگان موتوری و تغییر نشان پست

159
شبکه دو- 27 مرداد 98- 20:30 | هم نشان و هم ناوگان موتوری شبکه پست کشور امروز نو شد. بعد از این رونمایی، 2150 موتور که با تکیه بر توان داخل تولید شدند، در اختیار نامه رسان های سراسر کشور قرار می گیرد. قرار است نامه رسان ها با پرداخت هزینه موتورها به صورت قرض الحسنه و در اقساط 24 ماهه، صاحب موتور بشوند.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel