آموزش نرم افزار واقعیت افزوده مجله کودک و خردسال انتشارات سروش

114

آموزش و نحوه اجرای نرم افزار واقعیت افزوده مجله کودک و خردسال انتشارات سروش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران